CABN Zomerschool 2012

32ste  CABN Zomerschool 2012 7 t/m 12 Juli 2012 Onder leiding van: Tomohiro Mori Sensei, 6e Dan Hombu Shihan E. Ladavas Sensei, 6e dan Aikikai Aikido A. Braat Sensei, 5e dan Aikikai Aikido De Bloemen 71, 1902 GT Castricumn Aikikai Aikido