Aikido Yawara

21st Sept. Yamashima-sensei

Yamashima-sensei

Yamashima-sensei 7e dan aikikai
Dinsdag 21 September
20:15 – 21:45

Shin Shin Buken Dojo

Download Folder

Share on facebook