Aikido Yawara

Aikido Heiloo Herfstviering

Waar:       Dojo t’loo

Waneer:  25th Nov.

Aikido training- 20:00

Borrel- 21:20-22:30

Share on facebook