Aikido Yawara

Bezoek Yamashima Shihan, 7e dan Aikikai

Yamashima Shihan
Yamashima Shihan (7th dan Aikikai)

Aikido Training
Amsterdam, ALO, Dr. Meurerlaan 8
Dinsdag 15 September
19:30-21:00

Share on facebook